25 januari 2019
Geplaatst door Bajes Kwartier

Maartje Piersma loopt ontspannen door haar (kick)boksschool in de kelder van de Bijlmerbajes. Een trap af, lange donkere gang door en dan is er opeens licht en volop activiteit: op de voorgrond zijn mensen aan het touwtje springen, achterin is een zaktraining bezig. De oprichting van de boksschool in het Hoofdgebouw stamt nog uit de tijd dat de gevangenis een AZC was en de school is één van de tijdelijke initiatieven die na vertrek van het AZC langer is gebleven om hun activiteiten voort te zetten tot aan de sloop van de bajes.

Maartje: ‘We zijn echt een sociale boksschool en er trainen hier ook veel buurtgenoten. Onze lessen zijn gratis voor statushouders, vanuit de tijd met het AZC. We geloven in de verbindende kracht van sport, daarom zijn we destijds ook gestart. Onze leden blijven komen en zijn betrokken bij elkaar en bij de buurt. Mooi om te zien hoe op de mat iedereen samen komt en gelijk is.’Delen: