25 januari 2019
Geplaatst door Bajes Kwartier

reA

reA is een architectenbureau dat zich richt op het slim hergebruiken van de gebouwde omgeving. Daarbij kan het gaan om een gebiedsontwikkeling, de transformatie van monumentale gebouwen of het opwaarderen in een niet-monumentaal gebouw. Daarnaast heeft reA verschillende onderzoeken lopen, zoals het remixproject waarbij het hergebruik van elementen uit gebouwen die gesloopt gaan worden, met een multidisciplinair team is onderzocht. reA beschikt over een breed palet aan kennis en ervaring waarmee bij elke opgave de meest optimale oplossing gevonden kan worden. Optimaal in circulariteit, in architectuur en in gebruikskwaliteit. reA is in 2013 opgericht door Barry van Waveren.

reA richt zich binnen het project Bajeskwartier op het directe hergebruik van materiaal en gebouwelementen. De elementen die vanuit het bestaande complex zullen worden hergebruikt worden onderzocht en geïnventariseerd. De toepassing en bestemming in het nieuwe masterplan wordt afgestemd en gecoördineerd. Het gaat hierbij om een grote hoeveelheid betonnen gevel- en vloerelementen uit de ‘Kalverstraat’ en de torens , delen van de omringende gevangenismuur, evenals celdeuren en tralies. Daarnaast zullen ook andere onderdelen in beeld worden gebracht, zoals sportvloeren, trappen, puien, verlichtingsarmaturen, e.d., zodat ook voor deze materialen een herbestemming gevonden kan worden.Delen: