14 februari 2019
Geplaatst door Bajes Kwartier

In september 2017 kregen we het bericht dat we de prijsvraag hadden gewonnen voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes tot Bajes Kwartier. Wat een geweldig nieuws! Op dat moment hadden we er al een intensief traject opzitten als Team Bajes. Vanaf het begin van dat traject ben ik samen met het ontwerpteam verantwoordelijk geweest voor het maken van het ruimtelijke plan. Waar we naar streefden was een gemengd stuk stad, waarbij we architectuur, stedenbouw en landschap hebben samengebracht als integraal geheel. Het voorzien van duurzame energiesystemen was hierbij heel belangrijk voor ons: we maken immers een stadswijk voor de toekomt. Ook de verbinding met de rest van Amsterdam kreeg veel aandacht. De bajes was altijd een soort eiland in de stad, een afgesloten plek waar je, hopelijk, niet snel kwam. Maar wij wilden Bajes Kwartier juist een hecht onderdeel maken van de stad. Met deze uitgangspunten zijn we in wekelijkse workshops met architecten, landschappers en stedenbouwkundigen met veel plezier en creativiteit gaan ontwerpen. Om uiteindelijk het winnende plan te maken. Daar zijn we trots op.

Behoud
We hebben heel erg gepuzzeld op het bestaande complex. Welke delen zou je willen en kunnen bewaren en welke delen gaan plaats maken voor nieuwbouw? De torens van de bajes pasten niet meer bij de eisen die we vandaag de dag aan gebouwen stellen en renovatie was bijna niet mogelijk. Maar we wilden wel de essentie behouden van deze iconische plek. Daarom hebben we ervoor gekozen om het hoofdgebouw en één van de torens te behouden, net als de hoofdlijnen van de stedenbouwkundige opzet. Bajes Kwartier wordt straks, net als de bajes nu, doorkruist door een lange straat, waaraan de nieuwe bebouwing ligt. Hiertussen liggen tientallen tuinen, geïnspireerd op de rijkdom aan luchtplaatsen in de bajes. En ook het hoofdgebouw met haar centrale plein blijft qua opzet zoals het was. Zo behouden we de essentie van het bajesterrein, maar hebben we wel ruimte om toekomstgerichte en comfortabele gebouwen en buitenruimten te maken. Op diverse plekken in de wijk, gekoppeld aan de publieke routes, komen restaurants, maakplekken, ateliers, een kinderdagverblijf, koffiebar, een school, en nog veel meer fijne en handige functies. Zo wordt Bajes Kwartier niet alleen een woonwijk, maar echt een gemengd stuk stad. Hier komen straks woningen voor sociale huur, markthuur en koopwoningen, voor allerlei leeftijden, leefstijlen en portemonnees.

Aan het werk!
Na het winnen van de prijsvraag zijn we als ontwerpteam verder gegaan met de plannen. Deze zijn uitgewerkt in een masterplan. Hier zijn we het afgelopen jaar druk mee bezig geweest en nu breekt er weer een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van Bajes Kwartier. We kiezen eind 2018 de verschillende architecten die straks nieuwe iconische torens zullen bedenken op de plek van de oude. Ook zijn we druk bezig om de openbare ruimte verder vorm te geven, samen met de gemeente Amsterdam. We zien een tuinenrijk voor ons, met moestuinen, speeltuinen, watertuinen, rustige besloten hofjes en gezellige ontmoetingsplekken. 

Na al het werk ‘achter de schermen’ beginnen nu langzaamaan ook de eerste dingen zichtbaar te worden in de wijk. Op 3 oktober 2018 werd de eerste gevangenismuur doorbroken. De muur die altijd stond voor opsluiting en afsluiting maakt plaats voor een nieuwe stedelijk straat, de Amstelstroomlaan, die Bajes Kwartier verbindt met Amsterdam. Een bijzonder moment. Hiermee hebben we een eerste stap gezet met de realisatie van Bajes Kwartier en zijn we “echt” aan het werk.

 Delen: