14 februari 2019
Geplaatst door team Bajes Kwartier

“Bij het ontwikkelen van nieuwe woon- en werkgebieden wordt er steeds meer gekeken naar de duurzaamheidsaspecten van een gebied. Men denkt hierbij al snel aan zonne-energie, dubbel geïsoleerde gebouwen en aan extra groenvoorzieningen in de omgeving: logische toepassingen voor een groen gevoel. Maar een onderdeel waar men niet direct aan denkt, maar dat wel grote impact heeft, is wat er in een gebied geconsumeerd wordt en welk afval daaruit voortkomt. Een activiteit waarop nog ontzettend veel gewonnen kan worden in Nederland. Gemiddeld wordt er per persoon, per dag in Nederland namelijk 1,5 kilo huishoudelijk afval weggegooid. Dat is 550 kilo afval per jaar, per persoon. Daar kan je heel veel goede dingen mee doen.

Waste Transformer
Voor de herontwikkeling van Bajes Kwartier is goed gekeken naar de toekomstige afvalstromen in het gebied. Inzicht hierin geeft kansen om meer met afval te doen dan het enkel te verbranden bij een afvalverwerkingsinstallatie. Gezamenlijk onderzoek van de Universiteit van Groningen en The Waste Transformers wijst uit dat een volle vuilniszak voor meer dan 50% uit nat organisch afval bestaat. Gemiddeld legt een vuilniszak 84 kilometer af in smerige dieselvrachtwagens voordat het ergens in Nederland verbrand wordt. De afvalmarkt is namelijk zo ingericht dat het afval naar een verwerkingsinstallatie wordt gebracht waar het op dat moment nodig is. Dat kan dus door het hele land zijn. Dit is nodeloos vervuilend. Daarbij is het ook erg inefficiënt om nat organisch afval te verbranden. 

Bajes Kwartier krijgt daarom zijn eigen Waste Transformer en daarmee een circulaire economie rondom afval. Een Waste Transformer is een zeer efficiënte vergistingsinstallatie waar al het organische afval van de wijk wordt omgezet in schone energie. Een Waste Transformer bestaat uit een aantal zeecontainers. Het is een innovatief modulair systeem, dat naast het gebouw wordt gezet waar het organisch afval vandaan komt. Dit afval wordt op de eigen locatie direct omgezet in biogas of elektriciteit. Met een Waste Transformer op locatie zullen het aantal vuilniswagens drastisch verminderd worden. De traditionele afvalverwerkingskosten voor bedrijven verdwijnen hierdoor en groene energie en warmte worden opgewekt, waardoor de energierekening daalt. 

De Groene Toren
In Bajes Kwartier blijft één gevangenistoren staan. Deze wordt herontwikkeld als ‘Groene Toren’, een verticaal stadspark met een klimwand en stadslandbouw in kassen. Het dak van de toren blijft open, waardoor weer en wind vrij spel hebben in het verticale park. The Waste Transformer wordt uit zijn frame gehaald en krijgt een publieke functie in het gebouw waar bezoekers de installatie kunnen aanraken, zien en ervaren wat er gebeurt met hun eigen afval.

Nu is de associatie met afval dat het stinkt en smerig is en dat je dat niet naast je organisatie of gebouw wilt hebben. Een logische gedachte. Afvalverwerking is momenteel een proces dat ver uit het zicht blijft van iedere burger. Een Waste Transformer brengt hier verandering in. Het is een anaerobe vergister, wat betekent dat het afval met behulp van bacteriën verteert in de afwezigheid van zuurstof. Door dit gesloten systeem komen er geen luchtjes vrij en kan The Waste Transformer gewoon in een gebouw staan. Het levert groene energie, warmte en een natuurlijk meststof op, die weer gebruikt gaat worden voor het groen in de wijk en de Groene Toren. Op termijn kunnen er nog meer waardevolle grondstoffen aan het afval worden onttrokken, zodat er een duurzame circulaire economie is rondom je eigen afval.”

The Waste Transformers zijn actief in binnen- en buitenland. Zij ontwikkelen anaerobe vergisters genaamd voor het MKB. Dit is een high-tech installatie, maar ontwikkeld met de eindgebruiker in gedachte. Het dagelijkse gebruik is namelijk zo eenvoudig gemaakt, dat iedere organisatie die tussen de 600 kg en 3600 kg afval per dag produceert, zelf kan bepalen hoe duurzaam en rendabel zij willen omgaan met hun eigen afvalstromen. Ieder hotel, voedselproductiebedrijf, woonwijk, ziekenhuis en haven heeft een waardevol afvalproduct in handen, die met een lokale Waste Transformer afval transformeert in ‘positive energy’.Delen: