12 mei 2020
Geplaatst door team Bajes Kwartier

Afgelopen week is het derde en laatste dek van de spoorwegonderdoorgang Amstelstroomlaan gestort. De onderdoorgang bestaat in totaal uit drie moten (delen), die op de voorbouwlocatie op het terrein van Bajeskwartier worden voorbereid. Eén moot bestaat uit twee poeren, twee wanden, één dek en diverse op- en aanstorten aan het dek. Bij dit laatste valt te denken aan wandjes voor een kabelgoot om de diverse spoorse kabels in kwijt te kunnen. De voorbouw van de spooronderdoorgang loopt goed op schema.

Op het moment is aannemer BAM Infra ook bezig met de voorbereiding van de buitendienststelling van de sporen in juli dit jaar. Tijdens de periode van 14 tot 30 juli worden de moten op de definitieve fundaties geplaatst. Daarna is de onderdoorgang een feit!Delen: