Hoe kun je de openbare ruimte in een wijk zo vormgeven dat mensen zich gezonder voelen en gedragen? Wat stimuleert gelukkig zijn op een plek? Hoe help je mensen met meer bewegen en faciliteer je ontmoetingen tussen buurtgenoten? Wat hebben we, kortom, nodig om gezond en gelukkig te leven in de stad?

Op deze en nog vele andere vragen zoekt het Healthy Urban Living Lab (HUL) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) antwoorden. Het Lab heeft in 2018 zijn intrek genomen in de Bijlmerbajes en onderzoekt hoe Bajeskwartier het best kan worden ingericht. Met wandelpaden, tuinen en trappen in het openbaar gebied stimuleer je mensen tot meer bewegen en samenkomen. Een autoluwe straat die de wijk direct verbindt met het metrostation draagt daar ook aan bij. Ook komt er in Bajes Kwartier ruimte voor moestuinen, waterberging en wandelgroen. Zodat je je altijd omringd weet door natuur, met alle ruimte om lekker te bewegen. In totaal komen er 67 verschillende tuinen en hoven in de wijk. De grootste impact op een gezonde buurt is zicht op groen!

Een gezonde wijk creëren is een doorlopend proces, en een complex vraagstuk bovendien. Het gaat niet alleen om de inrichting van een wijk, maar ook om gedrag. Dankzij het Living Lab van de HvA blijven we zoeken en innoveren. Samen met bewoners, gebruikers en alle partners van het project. Dat is ons ecosysteem voor innovatie. Vooraf, maar ook als de wijk al lang en breed opgeleverd is.

Dit is wat HUL verder al heeft gedaan:

  • Challenges, waarbij de studenten met heel specifieke onderwerpen aan de slag zijn gegaan. Wat zijn de uitdagingen bij verschillende doelgroepen? Welke voorzieningen hebben een positieve invloed op de gezondheid? Hoe verklein je de kans op eenzaamheid? Vanuit alle challenges zijn aanbevelingen verzameld waarmee de ontwerpers en ontwikkelaars het plan nog gezonder kunnen maken.
  • Health Impact Assessment (HIA) - Om na te gaan in hoeverre het masterplan voldoet aan de gezondheidsbehoeften, voerden de studenten een Health Impact Assessment uit. Deze HIA leidde tot het rapport ‘Beter in het Bajes Kwartier’ waarin het onderzoek, de resultaten en aanbevelingen staan beschreven. Bij het ontwerpproces van de wijk worden de aanbevelingen meegenomen.
  • SIM-sessie met belangstellenden Bajeskwartier: Een interactieve methode om gedrag na te bootsen en na te denken over gezond leven in de toekomstige wijk.
  • Smart City Expo – Op de Smart City Expo in Barcelona gaf HUL een presentatie over hun methodiek. Het thema was: technologische ontwikkeling in steden en de kansen voor een gezondere leefomgeving. Meer weten over de Expo? Lees deze blog.

Benieuwd naar de resultaten van de Health Impact Assessment? Op de website van de HvA kun je het rapport downloaden en inzien.

Lees meer over Healthy Urban Living