City living reinvented

Bajeskwartier Amsterdam. Waar technologie, cultuur en duurzaamheid samenkomen. In een vernieuwende wijk vol oude historie. Want Bajeskwartier bouwt met de kennis van nu, voort op de historie van toen. En die ingrediënten zorgen voor vernieuwing en oorspronkelijkheid. Voor inspiratie en levendigheid. Voor creatie en recreatie. Bajeskwartier geeft ruimte aan wonen en werken. Op loopafstand van het gezellige centrum en grenzend aan de Amstel.


 • 1Kenniskwartier

  In Kenniskwartier draait alles om kennis en inspiratie. Zo vind je hier het Spinoza college; een middelbare school voor alle leerniveaus. Ook vind je in het Kenniskwartier Hotel Jansen. Hier kunnen internationale studenten tijdelijk verblijven en is er plek voor de studentenwoningen. In het Living Lab wordt onderzoek gedaan naar gelukkig en gezond leven in de stad. En, om de geest weer op te laden, komt er een koffiebar met werkplekken en een groen park met volop speel- en zitplekken.

 • 2Designkwartier

  Designkwartier is het bruisend hart van Bajeskwartier. Het oorspronkelijke hoofdgebouw, de kerk en één van de gevangenistorens worden ontwikkeld tot dé creatieve hotspot van Amsterdam, met ruimte voor kunst, design, food en duurzame initiatieven. Zo is er de Groene Toren; een verticale stadstuin met stadslandbouw, duurzame energie, klimwand en uitkijkpunt. Maar ook zijn er galeries en werkplekken voor internationale kunstenaars, een restaurant, café en club. De kerk wordt een exclusieve art space, terwijl het hoofdgebouw juist heel laagdrempelig wordt. Buitenlandse kunstenaars kunnen hier tijdelijk wonen en er is volop ruimte voor startups en ZZP’ers.

 • 3Woonkwartier

  Het Woonkwartier bestaat uit zeven woontorens in een groen park. Ertussen vind je moestuinen, watertuinen, speeltuinen... voor elk wat wils. Naast koopwoningen in diverse afmetingen komen hier ook (sociale) huurwoningen. Op het centrale plein vind je voorzieningen als een biologische markt, een kinderopvang en een gezondheidscentrum. Een nieuwe onderdoorgang bij het spoor verbindt Bajeskwartier met het Amstelkwartier en de Weespertrekvaartbuurt. En, vanaf de noordzijde van Bajeskwartier wandel je in no time naar metrohalte Spaklerweg, en ook Station Amstel bevindt zich op loopafstand.

Van bijlmerbajes naar Bajeskwartier

Het is 1978 als de Bijlmerbajes wordt opgeleverd. Niet in de Bijlmer, maar in Overamstel. Zes hoge torens, verbonden door een gang ('de Kalverstraat'), bieden ruimte aan 600 gevangenen. En het moest vooral een humane gevangenis worden. Want het was de tijd van idealistische projecten. Zo waren er in het begin geen tralies en overwoog men een heg in plaats van een hoge muur. De bewakers waren vooral begeleiders en softdrugs was volop aanwezig. Tot 2016. Want inmiddels was de wereld echt veranderd. Voor de criminelen kwam er een nieuwe locatie en de Bijlmerbajes was klaar voor een nieuwe bestemming.

 • Schoonheid in eenvoud

  Koos Pot-Keegstra, architecte van de Bijlmerbajes, ontwierp volgens de 'nieuwe zakelijkheid'. Een stroming die eenvoud en strenge economie ziet als ultieme schoonheid. Bekend werd ze met haar woningen in de Westelijke Tuinsteden; ontworpen voor de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. En ook in de Bijlmerbajes, waar eenvoudige woonunits werden opgestapeld tot hoge torens, zie je de schoonheid van heldere lijnen duidelijk terug.

 • Bijlmerbajes. Beroemd en Berucht

  Pistolen Paultje, heer Olivier, Willem Holleeder; de ex-gevangenen van de Bijmerbajes vormden een bijzonder gezelschap. Zware criminelen die de vele vrijheden van de idealistische gevangenis wel konden waarderen. Ze genoten van optredens van sterren als André Hazes en Herman Brood, ze bestelden een 'chineesje' als ze trek hadden en klommen eenvoudig naar buiten als ze het zat waren. De Bijlmerbajes voldeed niet in alle opzichten.

 • Restaurant Bijlmerbajes

  In 2016 sloot de Bijlmerbajes als gevangenis en gaat fungeren als tijdelijk asielzoekerscentrum. En dat gaf ruimte aan vele leuke initiatieven. Zoals restaurant 'a beautiful mess' in de voormalige wasserette van de gevangenis. Of een BijlmerBios die maandelijks filmavonden organiseerde met EYE en IDFA. Of de mogelijkheid om je even als een gedetineerde of cipier te voelen en rond te kijken in de cellen, visitatie en bezoekersruimten. Creativiteit en ondernemerschap hangen in de lucht.

Wat maakt Bajeskwartier uniek?

Bajeskwartier wil de impact op het klimaat tot nul reduceren. Door duurzaam te bouwen. Door een autovrije wijk te maken én door innovatieve installaties toe te passen. Daarnaast biedt Bajeskwartier ruimte aan nieuwe vormen van energieopwekking en aan Healthy Urban Living.

Wonen in Bajeskwartier is wonen in een historische omgeving. De unieke gebouwen, destijds ontworpen door Koos Pot-Keegstra, hebben een volledige re-design ondergaan. Niet alleen bieden ze nu state-of-the-art comfort, maar ook lopen ze voorop als het gaat om duurzaamheid.

Bajeskwartier houdt van groen! Wandel door het eigen park. Ontdek de grote variatie aan bijzondere tuinen. Of stap op de fiets en rij langs de Amstel met z'n mooie poldergebieden en fraaie tuinen van de eeuwenoude patriciërswoningen.

Een biologische markt, een kinderopvang of een gezondheidscentrum; in Bajeskwartier vind je alle voorzieningen om de hoek. Datzelfde geldt voor de vele sportclubs en sport-faciliteiten in de omgeving. En wil je een uitgebreide keuze aan restaurants, café's of musea, dan wandel je zo het centrum in.

Bajeskwartier ligt direct naast het Amstelstation waar je alle OV-verbindingen kunt vinden. Ook is er een metrostation op loopafstand. En wil je met auto? Dan kies je vanaf de Ring A-10 eenvoudig de snelweg die jou naar je bestemming brengt.

Bajeskwartier biedt woningen en kantoorruimte in alle soorten en maten. Van groot tot klein, van luxe tot basic. Daarbij is er veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit en staan kunst en design hoog op de agenda. Kortom, Bajeskwartier is wonen, werken en recreëren in een groene omgeving met een rijke historie. Completer kan haast niet.

City living reinvented

Bajeskwartier Amsterdam. Where technology, culture and sustainability come together in a regenerated neighbourhood that’s packed with history. Bajeskwartier is a place that builds on its past with present day knowledge. Valuable elements that lay the foundations for innovation and originality. For inspiration and vibrancy. And for creation and recreation. Bajeskwartier provides space for living and for working. Right next to the river Amstel, within walking distance of Amsterdam’s wonderful city centre.


 • 1Knowledge Quarter

  In the Knowledge Quarter, everything revolves around knowledge and inspiration. This is where you’ll find Spinoza college, a high school for all learning levels. Hotel Jansen is here too, so international students can have temporary accommodation, plus there’s a place for student housing. The Living Lab conducts research into happy and healthy city living. And, to recharge the mind, there will be a coffee bar with workplaces and a green park with plenty of play and seating areas.

 • 2Design Quarter

  In the Knowledge Quarter, everything revolves around knowledge and inspiration. This is where you’ll find Spinoza college, a high school for all learning levels. Hotel Jansen is here too, so international students can have temporary accommodation, plus there’s a place for student housing. The Living Lab conducts research into happy and healthy city living. And, to recharge the mind, there will be a coffee bar with workplaces and a green park with plenty of play and seating areas.

 • 3Living Quarter

  The Living Quarter consists of seven residential towers set in a green park, with vegetable gardens, water gardens, playgrounds ... something for everyone. In addition to variously sized owner-occupied homes, this area will also contain homes for (social) rent.

From Bijlmerbajes to Bajeskwartier

Step back into 1978, when the Bijlmerbajes (Bijlmer prison) was completed. Not in the Bijlmer area, as you might expect, but in Overamstel. The complex, which consisted of six tall towers connected by a corridor (known as 'the Kalverstraat'), was created to accommodate 600 prisoners. Because this was an era of idealistic projects, the prison had to be a ‘humane’ one. This initially meant it had no bars on the windows and even the idea of surrounding it with a hedge instead of a high wall was considered. The guards were really just supervisors and soft drugs were present in abundance. Fast-forward to 2016. A far different world. Time to move the convicts to a different facility and give the Bijlmerbajes a new future.

 • Beauty in simplicity

  Koos Pot-Keegstra, the architect behind the Bijlmerbajes, designed her buildings in line with the 'New Objectivity' movement. A school of thought that considers simplicity and being tightly economic as the ultimate beauty. She became known for her homes in the Westelijke Tuinsteden, which were designed for Amsterdam’s reconstruction after the second world war. The beauty of her clear lines is clearly seen in the Bijlmerbajes, where simple residential units are stacked into tall towers.

 • Bijlmerbajes. Famous and Infamous

  Pistolen Paultje (Pistol Paul), heer (‘Lord’) Olivier, Willem Holleeder … the Bijmerbajes hosted a number of infamous characters. Serious criminals who very much appreciated the many freedoms offered by this idealistic prison. Here, they enjoyed performances by stars like André Hazes and Herman Brood, could order Chinese takeout when they were hungry and simply climbed out when they got fed up with the place. The Bijlmerbajes wasn’t exactly fit-for-purpose.

 • Restaurant Bijlmerbajes

  In 2016, the Bijlmerbajes ceased being a prison and temporarily functioned as an asylum seekers centre. This paved the way for a number of interesting initiatives. Such as the 'A Beautiful Mess' restaurant in the former prison laundry. And the BijlmerBios which put on monthly movie nights in collaboration with EYE and IDFA. You could even get a sense of how it was to be a prisoner or guard by taking a look round the cells and visitor areas. Creativity and entrepreneurship are in the air here.

What makes Bajeskwartier unique?

Bajeskwartier aims to be climate-neutral by building sustainably, creating a car-free neighbourhood and by making use of innovative installations. In addition, Bajeskwartier offers space for new forms of energy generation and for Healthy Urban Living.

Living in Bajeskwartier is living in a historic environment. The unique buildings, originally designed by Koos Pot-Keegstra, have undergone a complete makeover. They now offer state-of-the-art comfort, while also being at the forefront of sustainability.

Bajeskwartier loves plantlife! As you’ll discover when you stroll through the private park and explore the wide variety of special gardens. You can also get on your bike for a ride along the Amstel, taking in its beautiful polder areas and magnificent gardens of the centuries-old noblemen’s houses.

An organic market, childcare facilities, a health centre … in Bajeskwartier all these are right on your doorstep. The same goes for the area’s many sports facilities and clubs. And if you want an extensive choice of restaurants, cafés and museums, all you have to do is take a walk into the city centre.

Bajeskwartier is right next to Amstel station, which is served by every mode of public transport. There is also a metro station within walking distance. If you want to travel by car, you’re just moments away from the A-10 motorway which surrounds Amsterdam, from where you can connect with routes to all destinations.

Bajeskwartier offers homes and office space in all shapes and sizes. From large to small, from luxury to basic. All with sustainability, circularity, art and design high on the agenda. In a nutshell, Bajeskwartier is living, working and enjoying recreation in a green environment with a rich history. It could hardly be more complete.

Although ground lease is generally the rule in Amsterdam, if you buy a property in Bajeskwartier you’ll also own the land it’s built on. And that is pretty exceptional!