25 januari 2019
Geplaatst door Bajes Kwartier

FABRICations – Design for Better Cities

FABRICations is een kennisintensieve ontwerppraktijk geleid door Eric Frijters en Olv Klijn. Met de jaren is het bureau uitgegroeid van pionier tot autoriteit op het snijvlak tussen ruimtelijk ontwerp en duurzaamheid. Het bureau bestaat uit een team van (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en expertise op het gebied van energie, materialenstromen en klimaatadaptatie. Met een onderzoekende blik worden ontwerpen gemaakt die een bijdrage leveren aan de energietransitie, het stedelijk metabolisme en gezonde verstedelijking.

Voor de ontwikkeling van het Bajes Kwartier geldt eenzelfde aanpak. Onder de noemer ‘Gedurfde Duurzaamheid’, onderzoekt en ontwerpt FABRICations manieren om de Bijlmerbajes te transformeren tot een energieneutrale, circulaire, klimaatbestendige en gezonde wijk. Een eerste stap hierin is de tot de totstandkoming van een ‘Sustainability Masterplan’, wat door middel van zeven systemen duurzaamheid integraal inpast in de ontwikkeling van het gebied. Parallel aan het Sustainability Masterplan ontwerpt FABRICations de Groene Toren, een verticaal park waar al deze systemen samenkomen in één iconisch publiek gebouw.Delen: