24 januari 2019
Geplaatst door Bajes Kwartier

Algemeen
Het Healthy Urban Living Lab onderzoekt en optimaliseert de gezondheidsimpact van Bajes Kwartier op de toekomstige bewoners. De Hogeschool van Amsterdam heeft daarvoor verschillende onderzoekers vanuit de gebouwde omgeving en gezondheid betrokken bij het project. Hoewel er wel veel bekend is over welke factoren meer of minder gezond zijn van een gebouw of gebied, is er veel minder bekend in hoeverre bewoners ook echt gezonder gaan leven. Dit is dan ook de focus van het Living Lab: op het gebied van gezondheid de verbinding leggen tussen de fysieke gebouwde omgeving en het gedrag van mensen.

Bajes Kwartier
In Bajes Kwartier zien we gebiedsontwikkeling als kans om de impact van de stad op gezondheid te verbeteren. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Daarom analyseert het Healthy Urban Living Lab in elke fase van het ontwikkel- en ontwerpproces de impact van de plannen op gezondheid en komt met concrete verbetervoorstellen. Zo wordt de gezondheidsimpact van Bajes Kwartier voor de toekomstige bewoners en gebruikers gedurende het planningsproces geoptimaliseerd. Daarvoor wordt een bestaande methode van de United Nations specifiek gemaakt voor gebiedsontwikkeling. Deze tool heet de ‘Health Impact Assessment’. Dit is de eerste methode om gezondheid in het ontwikkel- en ontwerpproces van gebiedsontwikkelingen te borgen. Een unicum dus voor Bajes Kwartier!

Van groot naar klein
Op dit moment is het team van de Hogeschool van Amsterdam bezig met de analyse van het masterplan en met name het inrichtingsplan van de openbare ruimte. Dit is een assessment op hoofdlijnen. Maar het team van onderzoekers wordt steeds specifieker in hun bevindingen naarmate de architecten verder zijn met hun ontwerpen. Tot op het niveau van het trappenhuis, buurtvoorzieningen en koppelingen met de omgeving wordt er gekeken hoe Bajes Kwartier mensen niet alleen een Gezonde omgeving biedt, maar gezonder laat leven.Delen: