De deelnemers interviewden elkaar over verschillende aspecten van de leefomgeving in de nieuwe wijk die van invloed zijn op de gezondheid. Bijvoorbeeld over het stimuleren van beweging, gezond eten en contact tussen buurtbewoners. De avond leverden veel nieuwe, interessante informatie op. Samen met andere onderzoeken en experimenten van het Living Lab worden de resultaten teruggekoppeld naar de ontwikkelaars van Bajeskwartier. Niet als de wijk al gebouwd is, maar nu tijdens het ontwikkelingproces. Zo ontstaat er een unieke uitwisseling tussen kennis en toepassing.