Hierdoor kan in een latere fase de huidige toegangsweg naar Bajeskwartier bij Bajesdorp tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Een deel van dit terrein wordt dan ingericht als werkterrein.

Planning en werkzaamheden
De werkzaamheden starten op woensdag 24 juni en zullen tot medio september 2020 duren. De uitvoering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 en 19.00 uur.
De werkzaamheden bestaan uit:

  • afzetten van bouwterrein;
  • vullen van de gracht met zand zodat de dam ontstaat;
  • aanleggen van de tijdelijke weg over de dam;
  • aansluiten weg over dam op de openbare weg ter hoogte van H.J.E. Wenckebachweg 6 V18.

Verkeer van en naar Bajeskwartier maakt op dit moment gebruik van de H.J.E. Wenckebachweg richting Bajesdorp. Zodra de dam klaar is, wordt de weg ter hoogte van de H.J.E. Wenckebachweg 6 in gebruik genomen. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt de dam weer verwijderd. 

Image not found

Alle delen van de H.J.E. Wenckebachweg en het langsliggende fiets- en voetpad blijven begaanbaar. Alle parkeerplaatsen blijven openbaar en worden niet in gebruik genomen als bouwterrein of bouwweg. 
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/projecten/overamstel/deelgebieden/wtrekvaartbuurt/