De bouwstenen voor een energieneutrale wijk

Met Bajes Kwartier willen we voorop lopen in het vormgeven van de energietransitie. Dankzij een goede isolatie hebben de woningen straks een super lage energiebehoefte. De energie die nodig is om de gebouwen te verwarmen en te koelen wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Hetzelfde geldt voor elektriciteit. Zo wordt Bajes Kwartier een energieneutrale wijk en bouwen we de duurzame stad van de toekomst.

Paris-proof wonen

Een energieneutrale wijk begint met het beperken van de energievraag. Met goede isolatieniveaus, driedubbel glas, zonwering en luchtdichte gevels gebruiken de woningen in de basis al weinig energie. Ook de systemen voor vloerverwarming en -koeling, en de ventilatie met warmteterugwinning zijn energie-efficiënt en hebben hoge rendementen. Hiernaast kijken we hoe we gebruikers kunnen helpen energiezuinig te leven of ondernemen. Het gedrag van de gebruiker heeft namelijk de grootste impact. Zo krijgen alle woningen een hotfill-aansluiting voor (af)wasapparaten. Dat bespaart energie, omdat er geen elektriciteit maar duurzame warmte wordt gebruikt voor het (af)wassen. Verder komt er in alle gebouwen een LED-verlichtingssysteem, aangesloten op een slim elektranet. Via een dashboard houd je zelf makkelijk je gebruik in de gaten. In Bajes Kwartier woon je dan helemaal in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Energie opwekken

Zonnepanelen wekken straks het grootste deel van de energievraag op, en komen daarom op diverse plekken in de wijk voor. Voor een deel gaat het om Lumiduct-panelen, die een transparant glazen structuur hebben waarmee licht geconcentreerd naar het PV-element geleid wordt. Naast zonne-energie maken we gebruik van windenergie met het inmiddels geteste Powernest systeem. Dit is een dakelement met ingebouwde windturbines die aerodynamica en thermiek gebruiken om de windkracht te maximaliseren en de energieopbrengst te optimaliseren. Energie wordt ook opgewekt uit organisch afval; de installatie van The Waste Transformers zet dit om naar elektriciteit.

Smart Energy Grid

Om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en het energienet te ontlasten, wordt in Bajes Kwartier een Smart Energy Grid gemaakt. Hernieuwbaar opgewekte energie wordt daarheen gestuurd waar vraag naar energie is. Ook de elektrische auto’s die binnen het mobiliteitsconcept in de garages worden geparkeerd, worden aangesloten op het Grid. Zo worden de elektrische deelauto’s een energiebuffer voor de wijk en het elektriciteitsnet van de stad.

Thermisch grid

Via de aanwezige ondergrondse infrastructuur krijgt het hele gebied van Bajes Kwartier een warmte- en koudenet. Met dit Thermisch Grid wordt warmte en kou tussen de gebouwen uitgewisseld. Zo wordt op gebouw- of woningniveau de benodigde warmte of kou via warmtepompen de woning in gebracht. Het Thermisch Grid krijgt een aansluiting op een ondergrondse energieopslag (WKO) en wordt gevoed door verschillende omgevingsenergiebronnen. Uniek is de koppeling die we gaan maken met het nabijgelegen datacentrum Digital Reality. Zij hebben veel kou nodig en leveren warmte. Dat sluit precies aan op het energieprofiel van de woningen. In Nederland is het nog niet gelukt de restwarmte van datacenters in te zetten voor woningbouw. Een unieke kans van Bajes Kwartier dus, het gebeurt niet vaak dat een nieuwe woonwijk vlakbij een datacenter wordt gerealiseerd.

Lees meer over het Thema Smart grid en Thermisch grid