Schrijf je nu in

Woonvoordelen

In aanbouw, snelle oplevering 

De bouw van de woontorens The Jay en The Robin in Bajeskwartier is in volle gang. Dat betekent dat The Jay al in de zomer van 2024 wordt opgeleverd en The Robin eind 2024. Hier kun je, voor nieuwbouw begrippen, dus al relatief snel komen wonen! 

 

Eigen grond

In Bajeskwartier koop je op eigen grond. Dit betekent dat je eigenaar wordt van het appartement én de grond. Er zijn dus géén erfpachtvoorwaarden van toepassing op basis waarvan de gemeente (financiële) voorwaarden kan stellen aan het gebruik van de grond. De financiële voorwaarde die de gemeente stelt is de jaarlijkse canonbetaling die kan oplopen tot wel duizenden euro’s per jaar. Bij eigen grond is dit niet het geval. Erfpachtcanon wordt als last meegerekend in je leencapaciteit. Die gaat hierdoor omlaag. Bij eigen grond is dit niet het geval. Meer over dit onderwerp lees je hier.

 

Gasloos en zeer energiezuinig

Bajeskwartier is op gebiedsniveau energieneutraal en de energie-efficiëntie van de woningen scoort hoger dan de wettelijke norm van het BENG Bouwbesluit. Met goede isolatieniveaus, drielaags glas, zonwerend glas waar nodig en luchtdichte gevels gebruiken de gebouwen weinig energie. Het merendeel van de woningen heeft een energielabel A++_.

Om vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar af te stemmen en daarmee het energienet te ontlasten, wordt in Bajeskwartier een Smart Electricity Grid onderzocht. Met dit slimme systeem wordt gekeken hoe energieopwekking gekoppeld kan worden aan energiegebruik. Bijvoorbeeld door zonne-energie die overdag wordt opgewekt tijdelijk op te slaan voor gebruik in de avond. Energie wordt naast zonnepanelen ook opgewekt uit organisch afval afkomstig uit de wijk zelf; de composteerinstallatie.

Bajeskwartier is niet zomaar een gasvrije wijk. Om de woningen van warmte te voorzien is gekozen voor de oplossing die het meest energie-efficiënt is, namelijk collectieve warmte- en koudebronnen (WKO-bronnen) in de bodem. Deze worden via een bronnet aangesloten op (collectieve) warmtepompen. Hierdoor ontstaat er een lage temperatuur thermisch grid. Het termisch grid werkt als verbinder naar de individuele woningen. De bronnen zorgen voor vloerverwarming in de winter en vloerkoeling in de zomer. Daarnaast is er ook een slim ventilatiesysteem. De mate van ventileren wordt bepaald aan de hand van de behoefte. Deze behoefte wordt per ruimte gemeten.

 

Compleet met luxe keuken en sanitair

De appartementen zijn voorzien van alle luxe en comfort. En zijn heel compleet. Alles wat je kunt bedenken, zit erin. Een keuken voorzien van Siemens apparatuur en een mooie badkamer.

 

Groene, gezonde en autoluwe stadswijk

In Bajeskwartier word je ouder. Het nodigt uit om in beweging te blijven, te sporten, spelen, ontspannen en te ontmoeten. Ook in de gebouwen wordt bewegen gestimuleerd. Zo pak je vaker de trap en zonder auto voor de deur pak je sneller de fiets of ga je te voet. De lucht is schoner, door al dat groen natuurlijk maar daarnaast vangt specifieke beplanting fijnstof op en zet die om in CO2. Bajeskwartier beperkt autogebruik en staat, met een eigen mobilityhub, voor duurzame mobiliteit met elektrisch deelvervoer en wordt natuurinclusief ontworpen. Meer over dit onderwerp lees je hier.

 

Milieubewust, duurzaam & circulair

Bajeskwartier wordt de nieuwe standaard voor circulair, energieneutraal, klimaatadaptief en gezond leven. Denk aan: hergebruik van materialen uit de voormalige Bijlmerbajes, het slim omgaan met energie en de opvang van regenwater. Maar ook het op locatie met een composteer-installatie omzetten van GFE-afval (Groente, Fruit en Etensresten) in energie en het inrichten van moestuinen in de wijk. Meer over dit onderwerp lees je hier.

 

Overbruggingsservice 

Wil je een woning kopen in Bajeskwartier en heb je vragen over tijdelijke huisvesting bij verkoop van je eigen huis, financiering dubbele maandlasten, overbruggingshypotheek ed. Neem dan contact op met de makelaar. Zij denken graag met je mee.

 

Makelaars

 

Indien u vragen heeft over de aanmelding om in aanmerking te komen voor een woning of overige vragen m.b.t. de koopwoningen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de makelaars.

 
 
Contact
Inschrijven