Zuidelijke entree
Bajeskwartier bevindt zich op een strategische locatie en vormt de zuidelijk entree van Amsterdam. Dankzij de bijzondere geschiedenis als gevangenis was dit gebied echter nooit eerder onderdeel van de stad. Het vormt een eiland binnen het bestaande weefsel van Amsterdam. Er komt nu ruimte om hier op een nieuwe manier om te gaan met binnenstedelijk wonen. Het is in het belang van de stad dat Amsterdam toegankelijk en bewoonbaar is iedereen in onze samenleving. Dat kan alleen als er nieuwe wijken worden gecreëerd waarin verschillende woningen – qua grootte en prijs -  te vinden zijn. Wijken waar ruimte is voor de ontwikkeling van sociale cohesie en kennis en innovatie op het gebied van een duurzame toekomst.

Verbonden stad met passende woningen
Binnen Bajeskwartier hebben we vier verschillende clusters gedefinieerd die een verbinding aangaan met de omliggende wijken. Het eerste cluster, gelinkt aan het nabijgelegen Science Park, is het ‘kenniscluster’, waarbij de focus ligt op kennisdeling en innovatie. De woningtypologieën zijn hierop aangepast: ze faciliteren het aan huis werken en het na de universiteit opstarten van een eigen bedrijf. Ook komt er een school. Het tweede cluster is het designcluster, waar een aantal high-end kunstenaarsstudio’s, tentoonstellingsruimte, een modern kantoor en woningen komen, naast sociale en commerciële voorzieningen voor de hele wijk, zoals een restaurant, bar en café. We zien deze culturele hub als het hart van de wijk. Een cultureel hart in een woonwijk maken, betekent dat mensen zich kunnen ontplooien, kunnen kijken, leren, ontmoeten en op verschillende manieren gezamenlijk bezig kunnen zijn. In dit cluster wordt ook de Groene Toren gebouwd, een ‘showcase’ voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het derde cluster is het centrale cluster – dat we ook wel ‘downtown’ noemen - waar alle ondersteunende voorzieningen komen, zoals een gezondheidscentrum en kinderdagverblijf, maar vooral een grote diversiteit aan woningen: van sociale huur en markthuur tot koopwoningen in verschillende formaten. Tenslotte is het vierde cluster het Amstelcluster, met een programmering die aansluit bij het Amstelkwartier dat aan de andere kant van het spoort ligt. In dit cluster komt ook een mix aan  woningen én komen zorgvoorzieningen.

Persoonlijke binding
Ik vind het ontzettend spannend om zo’n bekende plek in Amsterdam te mogen transformeren van een gesloten terrein tot een nieuw model woonwijk in de stad. Ik woon zelf vlakbij het terrein en vertel mijn kinderen veel over dit project. We zijn laatst gezamenlijk gaan kijken en hebben toen in het restaurant gegeten dat nu tijdelijk in het hoofdgebouw zit. Mooi om de sloop en nieuwbouw ook ‘in het echt’ op de voet te kunnen volgen. Bajeskwartier voelt als een transformatie voor Amsterdam, maar ook in de invloedsfeer van mijn eigen woonomgeving.

David Gianotten, OMA Managing Partner – Architect