De nieuwe school krijgt ruime pleinen en werkplekken waar leerlingen zelfstandig of samen kunnen werken. Het gebouw voldoet aan alle duurzaamheidseisen. Zo zijn er zonnepanelen, een groen dak en wordt er circulair gebruikgemaakt van materialen. De school biedt naast de brugklassen vmbo-t, havo en vwo, ook brede brugklassen voor vmbo-t/havo en havo/vwo-leerlingen aan. De brede brugklassen zijn enorm belangrijk om kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten.

Nieuwe sporthal
De toekomstige Sporthal Bajeskwartier wordt multifunctioneel. Dat betekent dat de sporthal door de school, verenigingen, sportbuurtwerk en voor vrije verhuur kan worden gebruikt.

Jongerencentrum
In het bouwblok van de sporthal wordt ook ruimte gemaakt voor een toekomstig jongerencentrum. Gezien de ontwikkeling van de buurt, is de verwachting dat daar over 8 tot 10 jaar behoefte aan zal zijn. Tot die tijd wordt de ruimte aan andere gebruikers toegewezen. De boksschool van het Universitair Sportcentrum (USC) van de Universiteit van Amsterdam krijgt hier als eerste een tijdelijk onderkomen.