Hoge duurzaamheidsambities

Voor Bajeskwartier gelden heel hoge ambities ten aanzien van duurzaamheid. Door hergebruik van 98% van alle materialen uit de voormalige gevangenis en toepassing van hernieuwbare materialen, wordt op het onderwerp circulariteit hoog gescoord.

 

Twee van de in totaal 16 gebouwen worden gerealiseerd in hout, de wijk is klimaatadaptief en natuurinclusief. Verder wordt de wijk energieneutraal door onder meer het gebruik van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen, geholpen door een thermisch grid onder de wijk.

 

Peter Heuvelink, directeur Bajeskwartier Ontwikkeling C.V.:“Met deze overeenkomst met Eteck verzekeren wij de toekomstige bewoners en gebruikers van duurzame warmte en koeling, en draagt Bajeskwartier bij aan de energietransitie. Daarnaast geven we hiermee opnieuw concreet invulling aan onze hoge ambities op het gebied van duurzaamheid.”

 

Tim Rijkhoek, Ontwikkelaar Eteck:“We zijn trots op onze bijdrage aan de duurzame ambities van Bajeskwartier door samen met onze partner Roodenburg een WKO te realiseren met een bijzonder hoge duurzaamheidsscore. We kijken ernaar uit om de eerste afnemers te gaan voorzien van warmte en koude en mee te nemen in het verhaal achter dit mooie project.”

 

Thermisch grid

Alle in totaal 16 gebouwen binnen het gebied, waaronder behalve de woongebouwen ook Hotel Jansen, de middelbare school Spinoza20first en de gemeentelijke sporthal, worden aangesloten op een warmte-koudenet, oftewel een Thermisch Grid. Zodat warmte en koude kan worden uitgewisseld tussen de verschillende gebouwen. Het Thermisch Grid wordt aangesloten op een collectief warmte-koudeopslagsysteem (WKO) dat bestaat uit een bronnet en maakt voor de regeneratie gebruik van verschillende omgevingsenergiebronnen en warmte uit het oppervlaktewater van de bestaande gracht via aquathermie.

 

Bajeskwartier is opgedeeld in vier districten. Elk district wordt voorzien van een warmtepompcentrale waardoor er minder verlies van warmte is en er beter kan worden ingespeeld op de fasering van het project. Ook is het bronsysteem voorbereid om in de toekomst naastgelegen gebieden aan te laten sluiten.

 

Groene stadswijk met 68 tuinen

Bajeskwartier wordt een groene en tegelijk hoogstedelijke wijk waar wonen, werken, leren, beleven, bewegen en verblijven samenkomen. Een plek met een rijke historie en een kansrijke toekomst als levendige nieuwe wijk van Amsterdam. Hoogwaardige architectuur en een stedenbouwkundig plan dat voor directe verbinding met het centrum zorgt, maken Bajeskwartier een rijke uitbreiding van Amsterdam.